تیم های تخصصی:

تیم طراحی محصولات، تیم طراحی سایت،تیم متالورژی، تیم تحقیق و توسعه،تولید،کنترل کیفیت، آزمایشگاه،قسمت خدمات و پشتیبانی، گروه فروش