محصولات

 • مدل
 • RBJH100TA
 • RBJH100T
 • RBJH70A
 • RBJH70
 • RBJH60A
 • RBJH60
 • شرایط قابل استفاده
 • قابل استفاده در محیط آزاد
 • قابل استفاده در محیط سرپوشیده
 • قابل استفاده در محیط آزاد
 • قابل استفاده در محیط سرپوشیده
 • قابل استفاده در محیط آزاد
 • قابل استفاده در محیط سرپوشیده
 • دمای قابل تحمل
 • 105
 • 105
 • 105
 • 105
 • 60
 • 60
 • تناژ قابل تحمل
 • 100
 • 100
 • 50
 • 50
 • 100
 • 100
 • محدوده قطر کویل
 • 750-2500
 • 750-2500
 • 750-2500
 • 750-2500
 • 750-2500
 • 750-2500

مزایا:

– چیدمان استاندارد و دسترسی آسان به مواد اولیه و محصولات

– جلوگیری از اسیب مواد اولیه و محصولات

– افزایش ایمنی پرسنل و تجهیزات

– امکان استفاده از اتوماسیون

– کاهش هزینه های انبارداری – افزایش ظرفیت انبارها