تماس با ما

 • تلفکس:

  ۹۴ ۹۳ ۳۳ ۳۳ (۰۳۸)

 • کدپستی :

  ۸۸۱۳۶۵۶۳۸۷

 • آدرس :

   شهرکرد، شهرک صنعتی شهرکرد، فاز۲ ، سروستان ۱ ، فرعی ۱

 • ایمیل:

  info@rpptco.ir

به ما ایمیل بفرستید